Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Ακροβάτης             για ειδέστε τον ακροβάτη
             που κι όταν πέφτει γελά
             και ποτέ δε κλαίει
             ποτέ δε κλαίει