Σάββατο, 23 Ιουλίου 2011

Donnie Darko-I promise that one day things will get better for you.


-Chut up!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου